Home

Our Achievers – Civil Services Exam 2012

SNo NamesRank
1 Dr.Vineeth 56
2 Bharani Kumar 109
3 Kesavan.R 111
4 Dr Sathish Kumar. S. 137
5 Sarvesh 149
6 Rohit Nathan 174
7 Manickaraj.P 187
8 Samuel Paul 246
9 Krishnakumar 252
10 D. Karthikeyan 306
11 Vikram 311
12 Hari Balaji 391
13 Dr.Ramachandran.G502
14 Saraswathi 519
15 T.Sushma 635
16 Murugaraja. D 644
17 Sri Hari Shankar 670
18 Balaji 715
19 N.Manoj 771
20 K P Karthikeyan 789
21 Sudhagaran 818
22 B.Stalin 964